Chcete nám pomoci ?


 

Ceníme si každé, i sebemenší pomoci. Finanční částku nebo materiální dar (nákup trvanlivých potravin a hygienických potřeb) mohou poskytnout jak jednotlivci, tak firmy.

 

Státní příspěvky a dotace pokrývají zhruba 40 %  veškerých výdajů, bez pomoci sponzorů by nebylo fungování naší organizace možné.


Pokud máte zájem náš Klokánek podpořit kontaktujete nás prosím:


• osobně:     Klokánek, Peřinova 341/2, Olomouc 779 00

• e-mailem:  sarka.kupcakova@email.cz

                      marta.solichova@fod.cz

                      jana.vlckova@fod.cz

na telefonním čísle:   724 667 626 (Mgr. Šárka Kupčáková)

                                        724 567 560 (Mgr. Marta Solichová)

                                        724 567 035 (Bc. Jana Vlčková)


V případě souhlasu uveřejněníme Vaše jméno nebo logo firmy na našich webových stránkách. Samozřejmostí je vyhotovení darovací smlouvy.


Zvýhodnění dárců:


fyzické osoby 


(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.


právnické osoby


(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.



Fond ohrožených dětí je osvobozen od darovací daně. Veškeré dary, které spolek získá, tak mohou být v nezdaněné výši využity na pomoc ohroženým dětem.




                              

Aktuality

30.5.2015

Aktuality


 

SBÍRKA PRO KLOKÁNEK

Vzhledem k naší aktuální situaci, si Vás dovolujeme požádat o pomoc. Pro  finanční podporu je zřízen  sbírkový účet FOD 3055103/0300. Nebo můžete podpořit finančním darem v hotovosti přímo Klokánek Olomouc. Budeme rádi za jakoukoli finanční částku. Dále velmi uvítáme nákup trvanlivých potravin a hygienických potřeb.

Děkujeme, velmi si Vaší pomoci a podpory vážíme.


archiv

Oblíbené odkazy

 

SEO

Klokánek Olomouc
Peřinova 2, 779 00
klokanekolomouc