Fond ohrožených dětí, spolek (FOD)


Je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Vznikl dne 2. dubna 1990. Jeho zakladatelkou je JUDr. Marie Vodičková, kterou v roce 2015 vystřídal ve vedení Jan Vaněk DiS. FOD sídlí v Praze 1, má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 326 míst.


HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI FOD:

Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)  Klokánek
Provoz krizové linky pro matky, které tají těhotenství
Osvěta
Snaha o zlepšení legislativy i praxe na úseku ochrany dětí


Více informací o Fondu ohrožených dětí najdete na webové stránce http://www.fod.cz/

 


 


Aktuality

30.5.2015

Aktuality


 

SBÍRKA PRO KLOKÁNEK

Vzhledem k naší aktuální situaci, si Vás dovolujeme požádat o pomoc. Pro  finanční podporu je zřízen  sbírkový účet FOD 3055103/0300. Nebo můžete podpořit finančním darem v hotovosti přímo Klokánek Olomouc. Budeme rádi za jakoukoli finanční částku. Dále velmi uvítáme nákup trvanlivých potravin a hygienických potřeb.

Děkujeme, velmi si Vaší pomoci a podpory vážíme.


archiv

Oblíbené odkazy

 

SEO

Klokánek Olomouc
Peřinova 2, 779 00
klokanekolomouc