Chcete nám pomoci ?


 
Ceníme si každé, i sebemenší pomoci. Finanční částku nebo materiální dar (nákup trvanlivých potravin a hygienických potřeb) mohou poskytnout jak jednotlivci, tak firmy.

 Státní příspěvky a dotace pokrývají zhruba 70 %  veškerých výdajů, bez pomoci sponzorů by nebylo fungování naší organizace možné.

 

Pokud máte zájem náš Klokánek podpořit kontaktujete nás prosím:

máme nově zřízený Transparentní účet: 2501674563/2010

k nahlédnutí pro veřejnost na adrese:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2501674563

• osobně:      Klokánek, Peřinova 341/2, Olomouc 779 00

• e-mailem:   sarka.kupcakova@fod.cz

                      sarka.kupcakova@email.cz

                      marta.solichova@fod.cz

                      jana.vlckova@fod.cz

na telefonním čísle:   724 667 626 (Mgr. Šárka Kupčáková)

                                       724 567 560 (Mgr. Marta Solichová)

                                       724 567 035 (Bc. Jana Vlčková)

 

V případě souhlasu uveřejněníme Vaše jméno nebo logo firmy na našich webových stránkách. Samozřejmostí je vyhotovení darovací smlouvy.

 

Zvýhodnění dárců:

 

fyzické osoby 

 

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

 

právnické osoby

 

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

 

 

Fond ohrožených dětí je osvobozen od darovací daně. Veškeré dary, které spolek získá, tak mohou být v nezdaněné výši využity na pomoc ohroženým dětem.


 

 

                              

Projekt je spolufinancován
z rozpočtu
Olomouckého kraje.

logo-olomouckeho-kraje (2).jpg

SEO

Klokánek Olomouc
Peřinova 2, 779 00
klokanekolomouc