Fond ohrožených dětí, z.s. (FOD)

 

Je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Vznikl dne 2. dubna 1990. Jeho zakladatelkou je JUDr. Marie Vodičková, kterou v roce 2015 vystřídal ve vedení Jan Vaněk DiS. FOD sídlí v Praze 1, nyní je předsedkyní Hanka Kupková, má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 14 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 322 míst.


HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI FOD:

Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)  Klokánek
Snaha o zlepšení legislativy i praxe na úseku ochrany dětí
Osvěta


Více informací o Fondu ohrožených dětí najdete na webové stránce http://www.fod.cz/

 


 

 

Projekt je spolufinancován
z rozpočtu
Olomouckého kraje.

logo-olomouckeho-kraje (2).jpg

SEO

Klokánek Olomouc
Peřinova 2, 779 00
klokanekolomouc