Klokánek - rodinná péče

Co je Klokánek podle dítěte...


             „V Klokánku jsou děti bez maminek, tety jim tam dělají domov"

                                                                                                                           Kristýna 1.B


„Teď bydlím v Klokánku. Teta,  já a kamarádi, taky moji sourozenci …
                  Chodíme na hřiště,
 na procházky,  teta uklízí,  vaří, pere, doprovází mě do školy,
   čte mi pohádky …
  A večer – je se mnou"


                                                 Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není situace vyřešená. Za ohrožené dítě považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním. Pomoc jakkoli ohroženým dětem je  stěžejní  činností Fondu ohrožených dětí.

Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu – týrání, zneužívání, domácí násilí, zanedbání, neschopnost zajistit řádnou péči, bytové důvody, v poslední době stále častěji hospitalizace osamělého rodiče, či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče. Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.

Protože přechodná rodinná péče s častých střídáním dětí je značně náročná, vycházíme z principu, že jedna osoba pečuje v samostatných bytech I. kategorie maximálně o čtyři děti. Je to proto, že děti přicházejí velmi často zanedbané, opožděné v celkovém vývoji, deprivované, s nočními děsy a nevhodnými návyky a projevy, a proto vyžadují velmi intenzivní péči, kdy hlavním cílem je zlepšení psychického i zdravotního stavu umístěného dítěte, jeho spokojenost v tomto náhradním rodinném prostředí.


Projekt je spolufinancován
z rozpočtu
Olomouckého kraje.

logo-olomouckeho-kraje (2).jpg

SEO

Klokánek Olomouc
Peřinova 2, 779 00
klokanekolomouc